Samhällsvetenskapsprogrammet

(SA) Samhällsvetenskap

Stockholm och Lund

På samhällsvetenskapsprogrammet får du bland annat lära dig att analysera och förstå sammanhangen i det som händer just nu. Det som hände i Sverige och i världen igår, blir aktuellt ämne i ditt klassrum idag!

Du får lära dig att kommunicera, diskutera och reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik, miljö, genus och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Gillar du att tänka kreativt, lösa problem och samarbeta med andra får du stora möjligheter till det på samhällsvetenskapsprogrammet. Samhället studeras ur ett socialt, kulturellt och politiskt perspektiv. Men du får också en förståelse för hur människors livsvillkor varierar ur en historisk och global synvinkel. Programmet har en svårslagen bredd när det gäller att kvalificera och förbereda dig för vidare studier på högskola.

Vi erbjuder inriktningarna:

Samhällsvetenskap

På inriktningen samhällsvetenskap får du djupare förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar och hur det har utvecklats över tid. Du får kunskap om människors livsvillkor både ur ett historiskt perspektiv och i nutiden. Du utvecklar din förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder och lär dig att debattera och analysera samhällsfrågor och politik utifrån ett källkritiskt och reflekterande förhållningssätt. 

Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap lägger tonvikten på människors utveckling och samspel i olika sammanhang. Du får värdefulla och spännande insikter i hur vi människor ofta fungerar och agerar både som självständiga individer och i samspel med andra. Du får kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Är du allmänt intresserad av relationer och mänskligt beteende kommer du att uppskatta studierna i beteendevetenskap.


Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1100
Psykologi 1150
Moderna språk100
Inriktning: Samhällsvetenskap
Geografi 1100
Historia 2a100
Religionskunskap 250
Samhällskunskap 2100
Samhällskunskap 3100
Programfördjupning: Samhällsvetenskap
Hållbart samhällsbyggande100
Entreprenörskap och företagande (Lund)
Entreprenörskap (Stockholm)
100
Internationella relationer100
Inriktning: Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation100
Kommunikation100
Psykologi 2a50
Sociologi100
Samhällskunskap 2100
Programfördjupning: Beteendevetenskap
Journalistik, reklam och information 1100
Entreprenörskap och företagande (Lund)
Entreprenörskap (Stockholm)
100
Hållbart samhällsbyggande100
Individuellt val200
Gymnasiearbete100