Rymdvetenskap

(NA) Rymdprofil

Stockholm

Nu kan du gå det klassiska naturvetenskapsprogrammet med särskild profil mot rymdvetenskap – ett samarbete mellan Spira Teoretiska Gymnasium och Stiftelsen Fuglesang Space Center!

Profil: Rymdvetenskap

Profilen rymdvetenskap ger dig en bred naturvetenskaplig utbildning som öppnar många dörrar inför högre studier och arbetsliv. Bland annat får du vetenskaplig, teknisk och praktisk kunskap inom spännande ämnen såsom; rymdfarkostdesign, rymdpartikelfysik, klimatmodeller, meterologi, telekommunikation och instrumentdesign, till psykologi, biologi, matematik, rymdjordbruk, kemi och naturligtvis, bemannade rymdfärder till Månen och vidare till Mars. Det handlar om människans livsbetingelser.

Rymdvetenskapsprofilen bygger på Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap, där du kommer att laborera, göra exkursioner och studiebesök till intressanta och lärorika platser. Du undervisas av engagerade och professionella lärare som använder skolans resurser för att ge dig den bästa utbildningen, och därmed de bästa förutsättningarna för dina framtida studieval.

Starka utbyten

En del av samarbetet är att skapa starka utbyten mellan utbildningen och andra institutioner som till exempel Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet, Esrange, Tekniska Museet, European Space Agency (ESA) och rymdindustrin i Sverige och internationellt.

Naturvetenskapsprogrammet med profil Rymdvetenskap är ett samarbete mellan Spira Teoretiska Gymnasium Stockholm och Stiftelsen Fuglesang Space Center.


Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma ämnen
Biologi 1100
Fysik 1a150
Kemi 1100
Moderna språk100
Inriktning: Naturvetenskap
Biologi 2100
Fysik 2100
Matematik 4100
Kemi 2100
Programfördjupning: Naturvetenskap
Bioteknik100
Special – rymd100
Individuellt val200
Gymnasiearbete100