Personal

Vi arbetar på Hvilan!

Behöver du komma i kontakt med men någon av personalen som arbetar på skolorna i Stockholm och Lund? Nedan hittar du kontaktuppgifter till skolledning, lärare och EHT.


Stockholm

Tf Rektor

Petra Schotes
petra.schotes@hvilanutbildning.se

ADMINISTRATÖR

Elin Hörstedt
skoladmin.sthlm@hvilanutbildning.se

BITR. REKTOR

Marcus Yttergren
0738 – 66 64 05
marcus.yttergren@hvilanutbildning.se

BITR. REKTOR

Maria Eriksson
040-46 37 36
maria.eriksson@hvilanutbildning.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Julia Sundell
julia.sundell@hvilanutbildning.se

Louise Arrighi
louise.arrighi@hvilanutbildning.se

Specialpedagog

Sanne Sundström
sanne.sundstrom@hvilanutbildning.se

kurator

Johanna Fjallid
johanna.fjallid@hvilanutbildning.se


Lund

Bitr. REKTOR

Mikael Wikman
040-46 37 04
mikael.wikman@hvilanutbildning.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Ann Hultstrand
skolskoterska.lund@hvilanutbildning.se

SYV

Lena Sörensen
syv@hvilanutbildning.se

Specialpedagog

Gabriella Bäckstrand
gabriella.backstrand@hvilanutbildning.se

kurator

Mer information kommer


Administration

IT och fastighet

Tom Rosén
tom.rosen@eruditia.se

Marknad

Katarina Stridsberg
marknad@eruditia.se


Ägare

VD

Patrik Nystedt
patrik.nystedt@eruditia.se

Skolchef

Patrick Gladh
patrick.gladh@eruditia.se