Ekonomiprogrammet

(EK) Ekonomi

Stockholm och Lund

Det behövs alltid duktiga ekonomer, både i offent­lig verksamhet och på privata företag.  

På ekonomiprogrammet får du lära dig om de ekonomiska och juridiska förhållandena i samhället, om inhemsk handel och internationellt företagande. Du lär dig hur samhällets resurser används på bästa sätt, hur man startar och driver ett företag och hur Sveriges juridik påverkar företag och privatpersoner. Oavsett vilken inriktning du väljer läser du ämnen som företagsekonomi, privatjuridik och psykologi och får en bra grund för vidare utbildning på ekonomihögskolor och universitet.

Vi erbjuder inriktningarna:

Ekonomi

I inriktningen ekonomi får du fördjupade kunskaper i företagandets villkor. Du lär dig marknadsföring och hur man marknadsför varor och tjänster och hur ett företag redovisar sin ekonomi och hur företagande fungerar ur ett internationellt perspektiv.

Juridik

I inriktningen juridik får du kunskaper om rättsväsendets betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur det det påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp juridiska metoder och rättskällor. 


Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1100
Privatjuridik100
Psykologi 150
Moderna språk100
Inriktning: Ekonomi
Entreprenörskap och företagande100
Företagsekonomi 2100
Matematik 3b100
Programfördjupning: Ekonomi
Marknadsföring100
Ledarskap och organisation100
Företagsekonomi – specialisering (Lund)
Redovisning 2 (Stockholm)
100
Inriktning: Juridik
Affärsjuridik100
Rätten och samhället100
Filosofi 150
Psykologi 2a50
Programfördjupning: Juridik
Entreprenörskap och företagande100
Retorik100
Företagsekonomi 2100
Individuellt val200
Gymnasiearbete100