Kategorier
Nyhet

Eftermiddagens undervisning inställd på Spira Teoretiska Gymnasium i Lund

Eftermiddagens undervisning inställd på Spira Teoretiska Gymnasium i Lund

Under måndag förmiddag den 18 september skedde en incident där en elev gick till verbalt angrepp mot personal på Spira Teoretiska Gymnasium i Lund och uppträdde hotfullt. Polis tillkallades till skolan som snabbt isolerade eleven i ett klassrum. En polisanmälan är gjord. Ingen elev eller personal har kommit till skada.

Spira Teoretiska Gymnasium har nolltolerans mot kränkningar mot skolornas elever och personal. Det innebär att vi fortsatt arbetar för en trygg och kränkningsfri skola för elever och personal – och kommer aldrig acceptera hot och kränkande beteende.

Viss undervisning under eftermiddagen (18 september) utgår. Skolan har informerat de elever som påverkas.

Frågor?

Har du några frågor är du välkommen att vända dig till rektor Eva-Lena Brafield eller skolchef Patrick Gladh.

Eva-Lena Brafield, rektor
0700 – 38 56 20
eva-lena.brafield@spiragy.se

Patrick Gladh, skolchef
patrick.gladh@utbildia.se