Kategorier
Nyhet

Skolorna Hvilan gymnasium Stockholm och Lund byter ägare

Skolorna Hvilan gymnasium Stockholm och Lund byter ägare

Det är med den största glädje som vi nu kan meddela att Hvilan Gymnasium Stockholm och Hvilan Gymnasium Lund från och med den 13:e september får ny ägare och huvudman genom Eruditia AB. I och med detta så garanteras skolornas långsiktiga utveckling och elevernas fortsatta skolgång.

Skolorna startades av Hvilan Utbildning AB som är ett bolag som ägs av Gröna Näringars Riksorganisation (GRO).

– Vi är både stolta och ödmjuka inför att ta över huvudmannaskapet för två fina och viktiga gymnasieskolor och att vi därigenom också möjliggör att skolorna kan fortsätta ge högkvalitativ utbildning till våra elever, säger Patrik Nystedt VD på Eruditia AB.

– Det har varit viktigt för oss att lämna vidare skolorna till långsiktiga, kunniga och ansvarsfulla ägare för elevernas och personalens skull. I och med försäljningen till Eruditia så är vi trygga med att skolorna även fortsatt är i goda händer, säger Margaretha Pettersson VD på Hvilan Utbildning AB

Elevernas skolgång påverkas inte eftersom skolorna fortsatt kommer att bedriva samma program, i samma lokaler och med samma medarbetare.

– Vi ska på ett tryggt och säkert sätt ta över ansvaret och tillsammans med skolledningen, medarbetare men också elever utveckla verksamheten i en positiv riktning under de kommande åren säger Patrick Gladh skolchef på Eruditia.

Hvilan Gymnasium Lund startade sin verksamhet 2019 och har idag drygt 200 elever fördelat på naturvetenskapligt-, samhällsvetenskapligt- och ekonomiprogrammet. Skolan ligger idag i centrala Lund.

Hvilan Gymnasium Stockholm startade sin verksamhet 2018 och har idag drygt 800 elever fördelat på naturvetenskapligt-, samhällsvetenskapligt- och ekonomiprogrammet. Skolan ligger idag på Stora Essingen.

Kontaktuppgifter:

Patrik Nystedt
VD Eruditia AB:
patrik@utbildia.se
0730-483903

Patrick Gladh
Skolchef Eruditia AB:
patrick@utbildia.se
0738-076277

Margaretha Pettersson
VD Hvilan Utbildning AB
margaretha@pettersson@hvilanutbildning.se
0721-447181

FAKTA OM ERUDITIA
Eruditia AB är ett helägt dotterbolag till Utbildia AB som idag driver Viljaskolan som är en grundskola i Göteborg. Den nya huvudmannen består av VD Patrik Nystedt (som har lång erfarenhet som chef och ledare av fristående skolor, Skolinspektionen samt Utbildningsdepartementet), Skolchef Patrick Gladh (som har mer än arton års erfarenhet av arbete som gymnasierektor) samt Ole Salsten (som är grundare till Praktiska gymnasieskolorna).

Ett svar på ”Skolorna Hvilan gymnasium Stockholm och Lund byter ägare”

Stängt för kommentering.